معاونت درمان

کمیته ستادی ارتقا مستندسازی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2016/05/10-13:06

اولین کمیته ستادی ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی درسال 95 با دستورجلسه بازنگری در اساسنامه کمیته و چک لیست ارزیابی با حضور دبیران محترم مراکز آموزشی درمانی از ساعت 8 لغایت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 20/2/95 در تالار دکتر ادیب دانشکده تشکیل گردید.

جلسه هماهنگی روسا و معاونین آموزشی مراکز

تاریخ ایجاد دوشنبه,2015/10/26-9:03

جلسه هماهنگی روسا و معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی از ساعت 10لغایت 12 روز چهارشنبه 94/7/29 با حضور رییس و معاونین محترم دانشکده در تالار دکتر ادیب برگزار گردید.

جلسه هماهنگی کلینیک های ویژه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2015/10/14-11:17

جلسه هماهنگی استفاده از ظرفیت های کلینیک  ویژه سپهسالار و فعال سازی آن در نوبت های کاری صبح، از ساعت 11 الی 12 روز سه شنبه مورخ 94/7/21 با حضور قائم مقام محترم معاونت درمان و مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه، معاون محترم درمان دانشکده پزشکی، قائم مقام محترم ایشان و کارشناسان مربوطه در دانشکده پزشکی تشکیل گردید.

اولین جلسه هماهنگی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2015/05/11-11:08

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت درمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir