معاونت درمان

اولین جلسه سامانه الکترونیک کمیته های مرگ و میر

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-8:42

اولین جلسه هماهنگی سامانه کمیته های مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی در روز چهارشنبه مورخ 31/6/95 با حضور دبیران و کارشناسان محترم کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ، امین ، نور و علی اصغر(ع) ،  در محل معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار و ضمن تحویل کد کاربری به نمایندگان مراکز نحوه کار با نرم افزار و ورود اطلاعات تبیین گردید.

تشکیل دومین کمیته ارتقاء کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/02-9:09

دومین کمیته ارتقاء کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی در روز شنبه مورخ 1/8/95 با حضور رئیس محترم دانشکده ، معاوم محترم درمان و جمعی از اعضاء محترم کمیته در تالار هشت گوش دانشکده تشکیل و ضمن مروری بر اساسنامه ، معرفی نرم افزار گزارش گیری کمیته مرگ و میر و ارائه گزارش عملکرد کمیته ارتقاء کیفیت مستندسازی مراکز آموزشی درمانی در سال 1395 ، نسبت به تقدیر از زحمات اعضاء کمیته در سال 1394 اقدام گردید.

اولین شورای روسا و معاونین مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/03/29-9:43

اولین شورای روسا و معاونین مراکز آموزشی درمانی ازساعت 8 لغایت 10 صبح  روز پنجشنبه مورخ 27/3/95 در تالار دکتر ادیب دانشکده تشکیل گردید و اهم اهداف و برنامه های معاونت درمان دانشکده در سال 1395 مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

کمیته مرگ و میر

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/03/18-9:04

برنامه توجیهی اصول و مبانی جلسات کمیته مرگ و میر در تاریخ 95/3/10 با حضور دبیران محترم کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی و جمعی از کارشناسان مربوطه در تالار هشت گوش دانشکده تشکیل گردید.

کمیته ستادی ارتقا مستندسازی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/02/21-13:06

اولین کمیته ستادی ارتقا کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی درسال 95 با دستورجلسه بازنگری در اساسنامه کمیته و چک لیست ارزیابی با حضور دبیران محترم مراکز آموزشی درمانی از ساعت 8 لغایت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 20/2/95 در تالار دکتر ادیب دانشکده تشکیل گردید.

جلسه هماهنگی روسا و معاونین آموزشی مراکز

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/08/04-9:03

جلسه هماهنگی روسا و معاونین آموزشی مراکز آموزشی درمانی از ساعت 10لغایت 12 روز چهارشنبه 94/7/29 با حضور رییس و معاونین محترم دانشکده در تالار دکتر ادیب برگزار گردید.

جلسه هماهنگی کلینیک های ویژه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/07/22-11:17

جلسه هماهنگی استفاده از ظرفیت های کلینیک  ویژه سپهسالار و فعال سازی آن در نوبت های کاری صبح، از ساعت 11 الی 12 روز سه شنبه مورخ 94/7/21 با حضور قائم مقام محترم معاونت درمان و مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه، معاون محترم درمان دانشکده پزشکی، قائم مقام محترم ایشان و کارشناسان مربوطه در دانشکده پزشکی تشکیل گردید.

اولین جلسه هماهنگی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/02/21-11:08

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت درمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir