معاونت درمان

جلسه ارزیابی عملکرد آموزشی درمانی بخشهای بالینی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2016/12/04-14:55

جلسه ارزیابی عملکرد میدانی و مدیریتی بخشهای بالینی در روز شنبه مورخ 8/8/95 با حضور قائم مقام محترم رئیس دانشکده در امور بالینی ، معاونین محترم آموزش پزشکی عمومی ، آموزش تخصصی و فوق تخصصی ، درمان و دانشجویی فرهنگی در معاونت درمان دانشکده پزشکی تشکیل و ضمن کارشناسی معیارهای مندرج در چک لیست تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دومین جلسه سامانه الکترونیک مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2016/12/05-8:41

دومین جلسه هماهنگی سامانه الکترونیک کمیته های مرگ و میر مراکز اموزشی درمانی در روز شنبه مورخ 6/9/95 با حضور دبیران و کارشناسان محترم  کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ، امین ، نور و علی اصغر(ع) ، در محل معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار و پیشنهادات ارائه شده در خصوص ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات مرگ و میر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اولین جلسه سامانه الکترونیک کمیته های مرگ و میر

تاریخ ایجاد دوشنبه,2016/12/05-8:42

اولین جلسه هماهنگی سامانه کمیته های مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی در روز چهارشنبه مورخ 31/6/95 با حضور دبیران و کارشناسان محترم کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ، امین ، نور و علی اصغر(ع) ،  در محل معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار و ضمن تحویل کد کاربری به نمایندگان مراکز نحوه کار با نرم افزار و ورود اطلاعات تبیین گردید.

تشکیل دومین کمیته ارتقاء کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2016/10/23-9:09

دومین کمیته ارتقاء کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی در روز شنبه مورخ 1/8/95 با حضور رئیس محترم دانشکده ، معاوم محترم درمان و جمعی از اعضاء محترم کمیته در تالار هشت گوش دانشکده تشکیل و ضمن مروری بر اساسنامه ، معرفی نرم افزار گزارش گیری کمیته مرگ و میر و ارائه گزارش عملکرد کمیته ارتقاء کیفیت مستندسازی مراکز آموزشی درمانی در سال 1395 ، نسبت به تقدیر از زحمات اعضاء کمیته در سال 1394 اقدام گردید.

اولین شورای روسا و معاونین مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد شنبه,2016/06/18-9:43

اولین شورای روسا و معاونین مراکز آموزشی درمانی ازساعت 8 لغایت 10 صبح  روز پنجشنبه مورخ 27/3/95 در تالار دکتر ادیب دانشکده تشکیل گردید و اهم اهداف و برنامه های معاونت درمان دانشکده در سال 1395 مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .

کمیته مرگ و میر

تاریخ ایجاد سه شنبه,2016/06/07-9:04

برنامه توجیهی اصول و مبانی جلسات کمیته مرگ و میر در تاریخ 95/3/10 با حضور دبیران محترم کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی و جمعی از کارشناسان مربوطه در تالار هشت گوش دانشکده تشکیل گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت درمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir