معاونت درمان

جلسه هماهنگی اعتباربخشی اموزشی مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-9:37

جلسه هماهنگی اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی درروز شنبه مورخ 96/4/17 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی دانشکده، مسئولین و کارشناسان محترم اعتباربخشی مراکز اموزشی درمانی ازساعت 13 الی 15 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارگردید دراین جلسه مسئولین و کارشناسان اعتباربخشی آموزشی ضمن طرح چالش های اجرایی و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی ، تجربیات موفق خودرا به اشتراک گذاردند و تصمیمات لازم در زمینه روند جاری سازی فرایند مذکور اتخاذ گردید.

جلسه راه اندازی کلینیک حافظه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/28-11:45

جلسه راه اندازی کلینیک حافظه باحضور نمایندگان محترم معاونت درمان دانشگاه ، معاونت بهداشتی دانشگاه ، گروه روانپزشکی ، گروه داخلی اعصاب ، معاون محترم آموزشی مرکز آیت الله کاشانی به دبیری معاون محترم درمان دانشکده از ساعت 10:30 لغایت 12 روز سه شنبه مورخ 96/3/9 در تالار هشت گوش دانشکده تشکیل گردید و پس از تبادل نظر و بررسی فرصت های موجود تصمیمات لازم اتخاذ شد .

جلسه ارزیابی عملکرد آموزشی درمانی بخشهای بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/14-14:55

جلسه ارزیابی عملکرد میدانی و مدیریتی بخشهای بالینی در روز شنبه مورخ 8/8/95 با حضور قائم مقام محترم رئیس دانشکده در امور بالینی ، معاونین محترم آموزش پزشکی عمومی ، آموزش تخصصی و فوق تخصصی ، درمان و دانشجویی فرهنگی در معاونت درمان دانشکده پزشکی تشکیل و ضمن کارشناسی معیارهای مندرج در چک لیست تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

دومین جلسه سامانه الکترونیک مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-8:41

دومین جلسه هماهنگی سامانه الکترونیک کمیته های مرگ و میر مراکز اموزشی درمانی در روز شنبه مورخ 6/9/95 با حضور دبیران و کارشناسان محترم  کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ، امین ، نور و علی اصغر(ع) ، در محل معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار و پیشنهادات ارائه شده در خصوص ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات مرگ و میر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

اولین جلسه سامانه الکترونیک کمیته های مرگ و میر

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-8:42

اولین جلسه هماهنگی سامانه کمیته های مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی در روز چهارشنبه مورخ 31/6/95 با حضور دبیران و کارشناسان محترم کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ، امین ، نور و علی اصغر(ع) ،  در محل معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار و ضمن تحویل کد کاربری به نمایندگان مراکز نحوه کار با نرم افزار و ورود اطلاعات تبیین گردید.

تشکیل دومین کمیته ارتقاء کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/08/02-9:09

دومین کمیته ارتقاء کیفیت مستندسازی اقدامات پزشکی در روز شنبه مورخ 1/8/95 با حضور رئیس محترم دانشکده ، معاوم محترم درمان و جمعی از اعضاء محترم کمیته در تالار هشت گوش دانشکده تشکیل و ضمن مروری بر اساسنامه ، معرفی نرم افزار گزارش گیری کمیته مرگ و میر و ارائه گزارش عملکرد کمیته ارتقاء کیفیت مستندسازی مراکز آموزشی درمانی در سال 1395 ، نسبت به تقدیر از زحمات اعضاء کمیته در سال 1394 اقدام گردید.

صفحات

Subscribe to RSS - معاونت درمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir