چهارمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/09/05-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

چهارمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی ازساعت 12:30 لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/9/4 باحضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی آموزشی ، مسئولین و کارشناسان محترم اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارگردید ، در این جلسه استانداردهای فصل اول اعتباربخشی آموزشی همراه با شیوه نامه نظرسنجی فراگیران مورد تبادل نظر قرارگرفت. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir