پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-14:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 پنجمین کارگاه اعتباربخشی آموزشی از ساعت 12:30لغایت 15 روز شنبه مورخ 96/10/2 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی آموزشی ، مسئولین و کارشناسان محترم اعتبار بخشی مراکز آموزشی درمانی در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار گردید ، دراین جلسه برنامه جامع عملکرد آموزشی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir