دومین جلسه سامانه الکترونیک مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه هماهنگی سامانه الکترونیک کمیته های مرگ و میر مراکز اموزشی درمانی در روز شنبه مورخ 6/9/95 با حضور دبیران و کارشناسان محترم  کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ، امین ، نور و علی اصغر(ع) ، در محل معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار و پیشنهادات ارائه شده در خصوص ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات مرگ و میر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir