جلسه هماهنگی اعتباربخشی اموزشی مراکز آموزشی درمانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/04/19-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه هماهنگی اعتباربخشی مراکز آموزشی درمانی درروز شنبه مورخ 96/4/17 با حضور مسئولین محترم علمی و اجرایی اعتباربخشی دانشکده، مسئولین و کارشناسان محترم اعتباربخشی مراکز اموزشی درمانی ازساعت 13 الی 15 در تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزارگردید دراین جلسه مسئولین و کارشناسان اعتباربخشی آموزشی ضمن طرح چالش های اجرایی و پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی ، تجربیات موفق خودرا به اشتراک گذاردند و تصمیمات لازم در زمینه روند جاری سازی فرایند مذکور اتخاذ گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir