جلسه نظارت بر فعالیت اعضای محترم هیات علمی خارج از مراکز آموزشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-11:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه نظارت بر فعالیت اعضای محترم هیات علمی خارج از مراکز آموزشی در روز شنبه مورخ 27/11/1397 ساعت 10 صبح در دفتر معاونت محتزم آموزشی دانشگاه برگزار می گردد. ، دراین جلسه برنامه نظارت بر فعالیت اعضای محترم هیات علمی خارج از مراکز آموزشی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir