جلسه تعیین حداقل انتظارات از اعضای محترم هیات علمی بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه تعیین حداقل انتظارات از اعضای محترم هیات علمی بالینی از ساعت 12 لغایت 13 روز شنبه مورخ 21/2/1398 در دفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه برگزار گردید. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir