جلسه بررسی پروسجورها جهت آموزش رزیدنت های گروههای بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-11:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه بررسی پروسجورها جهت آموزش رزیدنت های گروههای بالینی در روز چهارشنبه مورخ 1398/3/29 در دفتر معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار خواهد شد. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir