جلسه ارزیابی عملکرد آموزشی درمانی بخشهای بالینی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/14-14:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ارزیابی عملکرد میدانی و مدیریتی بخشهای بالینی در روز شنبه مورخ 8/8/95 با حضور قائم مقام محترم رئیس دانشکده در امور بالینی ، معاونین محترم آموزش پزشکی عمومی ، آموزش تخصصی و فوق تخصصی ، درمان و دانشجویی فرهنگی در معاونت درمان دانشکده پزشکی تشکیل و ضمن کارشناسی معیارهای مندرج در چک لیست تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir