تعیین حداقل انتظارات از اعضای محترم هیات علمی بالینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/10-5:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 جلسه تعیین حداقل انتظارات از اعضای محترم هیات علمی بالینی که از ساعت 10 لغایت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 19/04/1398در سالن شورای حوزه معاونت آموزشی برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir