اولین جلسه سامانه الکترونیک کمیته های مرگ و میر

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/09/15-8:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه هماهنگی سامانه کمیته های مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی در روز چهارشنبه مورخ 31/6/95 با حضور دبیران و کارشناسان محترم کمیته مرگ و میر مراکز آموزشی درمانی الزهرا (س) ، امین ، نور و علی اصغر(ع) ،  در محل معاونت درمان دانشکده پزشکی برگزار و ضمن تحویل کد کاربری به نمایندگان مراکز نحوه کار با نرم افزار و ورود اطلاعات تبیین گردید.

لوگوی درمان: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir