قابل توجه دانشجویان پردیس دانشگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/10/26-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجویانی که متمایل به اسکان در خوابگاه های خودگردان متمرکس هستند ودر سایت معاونت دانشجویی فرهنگی ثبت نام کرده اند جهت رزرو خوابگاه و اتاق خود به سایت khabgahi.com مراجعه نمایید.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir