انتخاب دبیر و نائب دبیر دومین دوره شورای صنفی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/02-8:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اولین جلسه مجمع شورای صنفی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی با حضور معاون محترم دانشجویی فرهنگی دانشکده،مشاور محترم ایشان، کارشناسان محترم این معاونت و اعضای جدید دومین دوره شورای صنفی این دانشکده مورخ 97/2/30 برگزار گردید و پس از معارفه اعضا و بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات آقای محمد غیور بعنوان دبیر و آقای حسین بدیعی بعنوان نائب دبیر شورای صنفی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی انتخاب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir