اسامی نهایی کاندیداهای انتخابات شورای صنفی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/24-5:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 زمان انتخابات: 31 اردیبهشت ماه 98

ساعت 10 الی 15

مکان: درب ورودی دانشکده پزشکی

اسامی 16 نفر از کاندیداها به تفکیک رشته:

 

1

مریم شهبازی

پزشکی عمومی

2

حسین بقائی

پزشکی عمومی

3

مهدی کاشانیان

پزشکی عمومی

4

حمیدرضا محسنی

پزشکی عمومی

5

فریده جمالی زاده

پزشکی عمومی

6

علیرضا اسعدی

پزشکی عمومی

7

علی امام جمعه

پزشکی عمومی

8

سجاد پرور

پزشکی عمومی

9

امیرحسین پناهی

پزشکی عمومی

10

زهرا ربیعی

پزشکی عمومی

11

هیمن حسینی

پزشکی عمومی

12

محمد امینی

رادیولوژی

13

علی جمالی

رادیولوژی

14

نرگس امینی

هوشبری

15

محمد صادق یزدان پناه

هوشبری

16

نوشین نوبخت

علوم آزمایشگاهی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir