اخبار گروه داخلی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/12-12:05

کلاس با موضوع  لوسمی مزمن در روز سه شنبه مورخ  11 دی ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر شریفی

دستورالعمل نحوه مدیریت راند آموزشی گروه داخلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/10-15:59

ابلاغ خانم دکتر مهرزاد سلماسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/10-15:53

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/10-15:05

کلاس با موضوع اپروچ به لیپید روز دوشنبه مورخ 10 دی ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر  وثوق

فصلنامه دانشكده علوم پزشكي نيشابور

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-12:02

دستور العمل داده هاي بيماريهاي غيرواگير

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-12:02

برنامه mini CEX دی ماه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-10:50

نحوه آموزش رفتار حرفه اي ويژه اساتيد زمستان 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/08-13:05

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir