اخبار گروه داخلی

رای صادره نودمین نشست شورای اموزش پزشکی و تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-12:21

فراخوان دومین کنگره تخصصی پزشکی اجتماعی - 27 لغایت 28 بهمن ماه 1397

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-17:55

برگزاری ششمین همایش ملی سلامت معنوی در تاریخ 2 و 3 اسفند ماه سال جاری در شهر مقدس قم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-17:38

درخواست مرخصي بدون حقوق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-12:18

متقاضيان گذراندن تعهد از درماني به هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-12:17

متقاضيان گذراندن تعهد از درماني به هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-12:16

عدم پذيرش مقالات چاپ شده در مجلات بدون اعتبار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-11:44

همايش ملي سلامت معنوي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-11:43

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir