اخبار گروه داخلی

در خصوص دستورالعمل و جدول ظرفیت آزمون فلوشیپ به تمامی گروه ها

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/04-8:19

قراخوان جذب دستیار پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/04-7:57

ابلاغ جناب آقای دکتر مهدی نعمت بخش به عنوان مشاور عالی اجرایی رئیس دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-8:26

نشست و هم انديشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:57

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:03

کلاس با موضوع  CKD-MBDروز دوشنبه مورخ 1 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر شهیدی

برگزاري دوره كوتاه مدت مشاهده گري بين الملل

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-9:39

دستورالعمل تشويق اعضاي هيات علمي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-9:35

نهمین بسیج ملی اطلاع رسانی آموزش همگانی تغذیه صحیح

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/30-8:54

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir