اخبار گروه داخلی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-7:00

کلاس با موضوع بیماریهای اینتراستیشیال کلیه روز دوشنبه مورخ 17 دی ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر وحدت

برنامه کنفرانس های مرگ و میر گروه داخلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-12:40

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی پزشکی و داروسازی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-7:01

دستورالعمل بيمه مسئوليت مدني

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/16-7:57

رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال های 1397

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-13:08

برگزار ی کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-12:46

کلاس با موضوع اپروچ به درد قفسه سینه  روز شنبه مورخ 15 دی ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر نعمت الهی

پيرودستورالعمل تجويز منطقي داروهاي مشمول گايدلاين

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-8:20

دستورالعمل ذخيره مرخصي اعضاي هيات علمي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-7:46

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir