اخبار گروه داخلی

درخصوص شروع و خانمه بخشهای دوره بالینی فروردین ماه98

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/10/27-9:56

در خصوص سامانه نقل و انتقال دستیاران تخصصی به تمامی گروهها

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/10/27-9:47

بخشنامه سازمان بازنشستگي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-8:41

ابلاغ خانم دكتر فرج زادگان به عنوان معاون پژوهشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-8:40

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-7:39

کلاس با موضوع  پولمونری هایپرتنشن روز دو شنبه مورخ 24 دی ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر میرعلایی

كنگره ساليانه جامعه پزشكان متخصص داخلي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-6:47

در خصوص خدمات خودرویی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/24-9:07

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/19-7:27

کلاس با موضوع هیپرلیپیدمی روز سه شنبه مورخ 18 دی ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر  وثوقی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir