اخبار گروه داخلی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-14:47

کلاس با موضوع  تفسیر تست های تیروئیدی روز  شنبه مورخ 4 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

mini CEX اسفند

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-13:36

فراخوان موضوعی ( شورای راهبردی طب عمومی کشور دریافت پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 97/12/25

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-9:47

دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران- دانشگاه علوم پزشکی گلستان.

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-9:25

سمينار فشار خون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-11:58

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-13:55

کلاس با موضوع  پلاسما سل دیس کرازی روز  شنبه مورخ 27 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر شریفی

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-13:54

کلاس با موضوع  ترانسفیوژن روز  چهارشنبه مورخ 24 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر شریفی

دعوت به همکاری مجله تصویر سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-10:46

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir