اخبار گروه داخلی

برگزاري كارگاه آموزش در بخشهاي بستري همراه با صدور گواهي توانمندسازي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-8:41

برگزاری کنفرانس دیابت در بارداری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-6:37

کنفرانس دیابت در بارداری روز چهارشنبه مورخ 15 اسفند  ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی 8:30جهت دستیاران  -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: سرکار خانم دکتر مریم حیدرپور

غربالگری بیماری مزمن کلیه در اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-7:20

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-13:07

کلاس با موضوع آمیلائیدوز روز شنبه مورخ 11 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقا ی دکتر مهران شریفی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-13:06

کلاس با موضوع تفسیرنفروپاتی دیابتی روز دوشنبه مورخ 6 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر معین زاده

برگزاری دومین کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-10:01

دومین کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 8   اسفند  ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی 8:30جهت دستیاران  -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه: جناب اقای دکتر متقی

سرکار خانمها دکتر الهام رئوفی-دکتر مرجان گلشنی-دکتر مهسا خدادوستان

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-14:49

کلاس با موضوع سیروز در روز یکشنبه مورخ 5 اسفند درکلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر خدادوستان

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-14:47

کلاس با موضوع  تفسیر تست های تیروئیدی روز  شنبه مورخ 4 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir