اخبار گروه داخلی

تاریخ برگزاری امتحانات کارآموزان داخلی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/05-7:21

امتحانات دانشجویان دوره کارآموزان داخلی بهمن 96 گروه بیماریهای داخلی به شرح زیر انجام می شود:

امتحان کتبی 2 واحد ساعت 12 روز شنبه 8 اردیبهشت 1397 در محل دانشکده پزشکی

امتحان 2/5 واحد روز ساعت 12 دو شنبه 10 اردیبهشت 1397 در محل دانشکده پزشکی

امتحان OSCE از ساعت 8 روز سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 در محل مرکز آموزش مهارتهای بالینی

کلیه دانشجویان این دوره موظفند حداقل نیم ساعت قبل از شروع امتحان در محل برگزاری حضور داشته باشند

برنامه درسی دانشجویان کارآموزی داخلی بهمن 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/03-12:36

دانشجویان دوره کارآموزی داخلی بهمن 96 گروه داخلی می توانند برنامه راندهای آموزشی و کلاسهای اپروچ خود را در قسمت برنامه های آموزشی - تئوری - کارآموزی 1 - برنامه درسی این درگاه مشاهده فرمایند.

همچنین طرح دوره آموزشی بخش ریه در این قسمت قابل دسترسی است. 

امتحانات کارورزان داخلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/03-12:10

زمان و محل برگزاری امتحانات کارورزان داخلی زمستان 96 به شرح زیر است:

امتحان کتبی: سه شنبه 96/12/22 در محل دانشکده پزشکی

امتحان OSCE: چهارشنبه 96/12/23 در محل کلاس الکترونیک

امتحانات کارورزان داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/20-14:15

امتحانات کارورزان داخلی به شرح زیر برگزار می شود. کارورزان محترم موظفند حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل حاضر باشند و از همراه آوردن هرگونه وسیله اضافی و تلفن همراه خودداری ورزند.

 

امتحان PMP و OSCE دستیاران سال چهارم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/10/14-13:40

امتحان PMP و OSCE دستیاران تخصصی سال چهارم رأس ساعت 12 روز سه شنبه 22 اسفند ماه 1396 در مرکز آموزش مهارتهای بالینی برگزار می شود. دستیاران تخصصی سالهای چهارم و سوم موظفند حداقل 15 دقیقه قبل از شروع در محل حاضر باشند و از همراه آوردن هر گونه وسیله اضافی و تلفن همراه خودداری ورزند.

امتحان کتبی دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/20-14:08

امتحان کتبی نوبت اول دستیاران تخصصی گروه رأس ساعت 8 روز پنج شنبه 28 دی ماه 1396 در دانشکده پزشکی برگزار می شود. دستیاران تخصصی محترم موظفند حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل حاضر باشند و از همراه آوردن هرگونه وسیله اضافی یا تلفن همراه خودداری ورزند.

کارگاه شروع دوره کارآموزان داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/20-14:14

کارگاه شروع دوره کارآموزان داخلی یک روز یکشنبه اول بهمن ماه 1396 در محل سالن محسن (ع) مرکز آموزشی و درمانی الزهراء (س) برگزار می شود. شرکت کلیه کارآموزان این دوره در این کارگاه الزامی است.

 

برنامه جلسه

سخنران

ساعت

زمان برگزاری امتحانات کارورزان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/07/22-11:58
کتبی 96/9/28 ساعت 12 دانشکده پزشکی
اخلاق حرفهای 96/9/28 ساعت 13 دانشکده پزشکی
OSCE 96/9/29 ساعت 8 دانشکده پزشکی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir