اخبار گروه داخلی

اطلاع رسانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/25-8:40

ارسال فراخوان برای دوره MD-PhDآموزش پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/25-8:37

صورتجلسه شورای آموزشی دانشگاه مورخ 97/4/19درخصوص نحوه اعمال مصوبه شورای عالی برنامه ریزی مبنی بر عدم محاسبه نمره مردودی دانشجو

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/25-8:28

اطلاعات مربوط به ثبت نام و نحوه برگزاری آزمون آزمایشی داوطلبان رشته ها ی فوق تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-14:52

همایش آموزش پزشکی AMEE1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-9:18

غیر اخلاقی بودن پیشنهاد دریافت وجه در ازاء ارجاع به مقالات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-8:55

نامه به کلیه واحدهای دانشگاه درمورد نحوه و شرایط پذیرش دانشجویان سایر دانشگاهها برای استفاده از عرصه های آموزشی دانشگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-10:08

راه اندازی پست الکترونیک جدید دانشگاه(دانشکده پزشکی)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/22-15:08

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir