اخبار گروه داخلی

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-8:56

جلسه شورای عمومی گروه روز دوشنبه 30/5/96 رأس ساعت 7:30 در محل تالار هشت  گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود. خواهشمند است بگونه ای برنامه ریزی فرمایید که رأس ساعت مقرر در محل برگزاری حضور حتمی داشته باشید.

فرم case log

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/03-8:37

کارورزان محترم می توانند این فرم را از قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری/ کارورزی/ برنامه آموزشی دریافت کرده و تسبت به تکملی آن اقدام کنند.

برنامه امتحانان فراگیران داخلی در شهریور 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/17-12:26
امتحان کتبی کارورزان 96/6/28 دانشکده پزشکی
امتحان OSCE کارورزان 96/6/29 سالن مجلات دانشکده پزشکی

 

برنامه شوراهای گروه در سال 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/12/12-22:49

فرصت ارائه پرسشنامه پایان نامه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/23-14:32

با توجه به فرصت محدود ارائه و تصویب پرسشنامه تحقیقاتی پایان نامه های دستیاران تخصصی سال دوم و پایان محدودیت زمانی ارائه پرسشنامه تحقیقاتی پایان نامه دستیاران سال سوم، چنان که این دستیاران تا کنون اقدامی نکرده اند سریعا پیگیر شوند زیرا برابر قوانین آموزشی مصوب دانشکده پزشکی از شرکت آنان در امتحان ارتقا جلوگیری می شود

اسلایدهای ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/10/23-14:26

اسلایدهای جلسات ژونال کلاب داخلی که بطور منظم در مجتمع آموزشی و درمانی خورشید برگزار می شود در قسمت منابع درسی برنامه های آموزشی صفحه تارنمای گروه داخلی قابل دسترسی است.

test

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/22-9:52

wdwdwq

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir