اخبار گروه داخلی

تغییر زمان برگزاری امتحان OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/15-6:59

دستیاران محترم توجه داشته باشند زمان امتحان OSCE از تاریخ 22 فروردین به 27 فروردین تغییر کرده است خواهشمند است از ساعت 7:45 در محل برگزاری امتحان واقع در مرکز آموزش مهارتهای بالینی حضور داشته باشید. درهای محل امتحان رأس ساعت 8 بسته خواهد شد.

تبریک سال نو

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/23-10:59

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/19-7:49
بخش فوق تخصصی ریه /sites/default/files/users/dakheli/21.12.96.pdf
بخش فوق تخصصی نفرولوژی /sites/default/files/users/dakheli/22.12.96%20n.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/19-7:49
بخش فوق تخصصی غدد /sites/default/files/users/dakheli/15.12.96%20e.pdf
بخش فوق تخصصی ریه /sites/default/files/users/dakheli/14.12.96.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی /sites/default/files/users/dakheli/16.12.96%20r.pdf

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/19-7:48
بخش فوق تخصصی نفرولوژی /sites/default/files/users/dakheli/8.12.96%20n.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی /sites/default/files/users/dakheli/9.12.96%20r.pdf
بخش تخصصی جنرال /sites/default/files/users/dakheli/9.12.96.pdf

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/19-7:47
بخش فوق تخصصی غدد /sites/default/files/users/dakheli/24.11.96%20e.pdf
بخش فوق تخصصی گوارش /sites/default/files/users/dakheli/24.11.96%20g.pdf
بخش فوق تخصصی ریه /sites/default/files/users/dakheli/23.11.96.pdf

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصصی و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/19-7:46
بخش فوق تخصصی گوارش /sites/default/files/users/dakheli/17.11.96%20g.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی /sites/default/files/users/dakheli/17.11.96%20r.pdf
بخش فوق تخصصی غدد

کنفرانسهای هفتگی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/05-13:08
بخش جنرال مرکز الزهراء (س) /sites/default/files/users/dakheli/11.11.96.pdf
بخش نفرولوژی مرکز الزهراء (س) /sites/default/files/users/dakheli/10.11.96.pdf
بخش گوارش مرکز الزهراء (س)

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir