اخبار گروه داخلی

در خصوص ميني نجما

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/10-8:07

كارگاه آموزشي با امتياز توانمندسازي براي اساتيد محترم

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-13:24

دعوتنماه شركت در سمينار آموزشي با امتياز بازآموزي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-12:56

ثبت امضاي الكترونيك اعضاي هيات علمي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-12:53

راه اندازي دستگاه Gene xpert

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-9:33

كارگاه توانمندسازي اعضاي محترم هيات علمي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-7:54

دعوت به كنفرانس علمي تشخيصي مولكولي بلاروس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/05-12:52

نامه به کلیه مدیران دانشگاه در خصوص مکاتبه با نمایندگان و حوزه های زیر مجموعه مجلس شورای اسلامی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-13:54

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir