اخبار گروه داخلی

کنفرانس مشترک قلب و ریه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-9:12

هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی ونئوناتولوژی - شیراز

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-9:02

برگزاری کنفرانس مرگ و میر

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/18-9:32

  اولین کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 24  بهمن  ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی 8:30 جهت دستیاران  -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه: سرکار خانمها دکتر الهام رئوفی-دکتر مرجان گلشنی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/16-5:37

کلاس با موضوع  هپاتیت حاد روز دوشنبه مورخ 15 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر تیموری

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/16-5:36

کلاس با موضوع  بیماریهای کیسه صفرا روز  یکشنبه مورخ 14 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد :سرکار خانم دکتر خدادوستان

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-12:41

کلاس با موضوع  دیالیز صفاقی روز  شنبه مورخ 13 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر متین فر

برگزار ی کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-12:38

کلاس با موضوع هپاتیت روزدوشنبه مورخ8 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر تیموری

فراخوان مهم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/09-9:26

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir