اخبار گروه داخلی

شروع دوره آموزشی کارورزان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/04-11:45

قابل توجه کارورزان گروه داخلی

بدینوسیله به اطلاع میرساند شروع دوره آموزشی  از 98/7/1 می باشد و کارورزان موظفند در سامانه پایش ارزشیابی کارورزان عضو شده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.

آدرس سایت:

medicalportfolio.ir

برگزار ی کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/03-11:52

جلسه پنجم از مجموعه کلاس های دیابت با موضوع انسولین درمانی روز شنبه مورخ 1 تیر ماه   1398در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/26-4:50

کلاس با موضوع  انسولین درمانی روز شنبه مورخ25 خرداد  1398در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-5:17

کلاس با موضوع  ECG روز یک شنبه 98/3/19 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر نعمت الهی  

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/19-8:52

کلاس با موضوع  AF روز شنبه مورخ18  خرداد  1398در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب اقای دکتر ابراهیمی فر

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/13-5:05

کلاس با موضوع  داروهای خوراکی دیابت  روز شنبه مورخ11 خرداد  1398در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-8:40

کلاس با موضوع  داروهای دیابت  روز شنبه مورخ28 اردیبهشت 1398در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/02/26-10:02

کلاس با موضوع نارسایی قلب روز چهارشنبه مورخ 25اردیبهشت 1398 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب اقای دکتر  شفیعی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir