اخبار گروه داخلی

تهیه تجهیزات وداروهای بیمارستانی بیمه سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/31-10:22

اطلاع رسانی جهت ثبت نام در سامانه سینا (بنیاد نخبگان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/04/26-11:52

ابلاغ استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای آنتی بیوتیک

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/25-7:19

استانداردهای خرید راهبردی بیمه ای داروهای سرطان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-12:52

دوره سلامت و محيط زيست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-8:24

تشابهات دارويي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/04/21-7:53

کاور بخشها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-9:40

كنفرانس بلاروس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-8:22

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir