اخبار گروه داخلی

برگزاری ششمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/08-10:55

دوازدهمین جشنوراه شهید مطهری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/08-10:04

سامانه ثبت تجربه مدیران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/08-9:37

برگزاری نشست بهره برداری از فناوری های داخلی حوزه سلامت و تجهیزات پزشکی -

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/06-10:21

همايش فراورده هاي حلال در تبريز

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/04-12:36

كنگره ميكروب شناسي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/04-12:30

همايش برنامه ريزي توسعه در ايران

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/04-12:26

نحوه تهيه داروهاي تحقيقاتي وارداتي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-11:57

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir