اخبار گروه داخلی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-16:25

کلاس با موضوع  پلاسما سل دیس کرازی روز  شنبه مورخ 27 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر شریفی

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-16:24

کلاس با موضوع  ترانسفیوژن روز  چهارشنبه مورخ 24 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر شریفی

دعوت به همکاری مجله تصویر سلامت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-13:16

کنفرانس مشترک قلب و ریه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-11:42

هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی ونئوناتولوژی - شیراز

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-11:32

برگزاری کنفرانس مرگ و میر

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/18-12:02

  اولین کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 24  بهمن  ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی 8:30 جهت دستیاران  -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه: سرکار خانمها دکتر الهام رئوفی-دکتر مرجان گلشنی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/16-8:07

کلاس با موضوع  هپاتیت حاد روز دوشنبه مورخ 15 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر تیموری

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/16-8:06

کلاس با موضوع  بیماریهای کیسه صفرا روز  یکشنبه مورخ 14 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد :سرکار خانم دکتر خدادوستان

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir