اخبار گروه داخلی

کلاسهای نظری کارورزان تابستان 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/17-13:10

کلاسهای نظری کارورزان تابستان 96  روزهای پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 11 در کلاس 15 دانشکده پزشکی برگزار می شود. شروع کلاسها از تاریخ 8/4/96 و پایان آن در تاریخ 23/6/96 خواهد بود. برنامه کلاسها را می توانید از گزینه برنامه آموزشی/ تئوری/ کارورزی/ برنامه آموشی همین درگاه دریافت کنید. شرکت کارورزان در این کلاسها الزامی و غایبین مشمول ماده های 19 تا 21 آیین نامه آموزشی دروه کارورزی می شوند. هرگونه تغییر در زمان یا مکان کلاسها به نماینده دوره اعلام خواهد شد.

شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-8:55

شورای پژوهشی گروه روز یک شنبه 29 امرداد ماه 96 در محل سالن شورای گروه تشکیل می شود. دستیاران و دانشجویان تا روز چهارشنبه 25 امرداد ماه مهلت دارند تا پروپوزالهای خود را به دفتر گروه تحویل دهند. جلسه بعدی شورای پژوهشی روز یک شنبه 26 شهریور ماه تشکیل خواهد شد.

جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-8:56

جلسه شورای عمومی گروه روز دوشنبه 30/5/96 رأس ساعت 7:30 در محل تالار هشت  گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود. خواهشمند است بگونه ای برنامه ریزی فرمایید که رأس ساعت مقرر در محل برگزاری حضور حتمی داشته باشید.

فرم case log

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/03-8:37

کارورزان محترم می توانند این فرم را از قسمت برنامه های آموزشی/ تئوری/ کارورزی/ برنامه آموزشی دریافت کرده و تسبت به تکملی آن اقدام کنند.

برنامه امتحانان فراگیران داخلی در شهریور 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/17-12:26
امتحان کتبی کارورزان 96/6/28 دانشکده پزشکی
امتحان OSCE کارورزان 96/6/29 سالن مجلات دانشکده پزشکی

 

برنامه شوراهای گروه در سال 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/12/12-22:49

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir