اخبار گروه داخلی

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-11:15

کلاس با موضوع چربی خون بالا  روز سه شنبه  مورخ 12 آذر در  کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران-کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: آقای دکتر علی اکبر وثوقی

آموزش مباحث دیابت برای کارورزان و دستیاران گروه داخلی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/12-4:48

برنامه mini CEX در آذر

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/09/07-14:11

برگزاری کنفرانس قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-10:43

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/23-7:43

کلاس رادیولوژی روز پنجشنبه مورخ 23 مهر ماه 1398 در کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران-کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: سرکار خانم دکتر مریم فرقدانی

برگزاری کنفرانس مورتالیتی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/22-6:11

کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 22 آبانماه 1398 در سالن آمفی تئاتر  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی8:30جهت دستیاران  -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه: جناب آقایان   خانمها:

دکتر مقتدری- دکتر متین فر - دکتر امیر قادری -دکتر بابک تمیزی فر- دکتر علی حاجی غلامی- دکتر محمد رضا خسروی-دکتر فیروزه معین زاده- دکتر رئوفی-دکتر گلشنی

برنامه آزمون mini CEX ابان ماه 98

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/19-9:54

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/08/01-10:16

کلاس با موضوع  اختلالات CMLمورخ29 مهر  1398در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد:جناب آقای دکتر درخشنده

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir