اخبار گروه داخلی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-15:36

کلاس با موضوع تفسیرنفروپاتی دیابتی روز دوشنبه مورخ 6 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر معین زاده

برگزاری دومین کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-12:31

دومین کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 8   اسفند  ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی 8:30جهت دستیاران  -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه: جناب اقای دکتر متقی

سرکار خانمها دکتر الهام رئوفی-دکتر مرجان گلشنی-دکتر مهسا خدادوستان

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-17:19

کلاس با موضوع سیروز در روز یکشنبه مورخ 5 اسفند درکلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر خدادوستان

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-17:17

کلاس با موضوع  تفسیر تست های تیروئیدی روز  شنبه مورخ 4 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

mini CEX اسفند

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-16:06

فراخوان موضوعی ( شورای راهبردی طب عمومی کشور دریافت پیشنهادات حداکثر تا تاریخ 97/12/25

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-12:17

دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان ایران- دانشگاه علوم پزشکی گلستان.

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-11:55

سمينار فشار خون

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-14:28

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir