اخبار گروه داخلی

همايش ملي سلامت معنوي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/09-10:20

برگزاری کارگاه CPR دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/08-8:15

کارگاه  CPR پیشرفته برای دستیاران سال های دوم تا چهارم گروه داخلی با همکاری  گروه  بیهوشی و طب اورژانس در روز شنبه مورخ 6 بهمن 97 از ساعت 12 الی 15 درمرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید

مدرسین:

آقای دکتر ناظم الرعایا( عضو محترم هیئت علمی گروه بیهوشی) - دکتر امید احمدی( عضو محترم هیئت علمی گروه طب اورژانس ) - دکتر علیرضا نعمت الهی (عضو محترم هیئت علمی گروه داخلی)

mini CEX بهمن ماه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-20:30

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-20:29

کلاس با موضوع  فشار خون  روز سه شنبه مورخ 2 بهمن  ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر انتشاری

در خصوص دستورالعمل و جدول ظرفیت آزمون فلوشیپ به تمامی گروه ها

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/04-10:49

قراخوان جذب دستیار پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/04-10:27

ابلاغ جناب آقای دکتر مهدی نعمت بخش به عنوان مشاور عالی اجرایی رئیس دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-10:56

نشست و هم انديشي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-10:27

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir