اخبار گروه داخلی

حذف گروه 2 از پروتکل درمانی بیماری سل

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:13

فراخوان کشوری تهیه کتب مرجع در خصوص سلامت محیط زیست و حفظ اکوسیستم های آبی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:06

بخشنامه بیست و چهارمین جشنواره ورزشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/20-17:20

ابلاغ خانم دکتر سجادی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/20-17:04

ابلاغ خانم دکتر سلماسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/20-17:03

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/19-12:23

کلاس با موضوع مباجث تاکی کاردی در روز شنبه مورخ 17آذر 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر  شهابی

كارگاه اخلاق حرفه اي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/18-9:32

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/17-15:43

جلسه دوم  کلاس لام خون محیطی در روزسه شنبه مورخ 13آذر 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر مهران شریفی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir