اخبار گروه داخلی

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-14:51

کلاس COPD در روز چهارشنبه مورخ 14 آذر 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر نادری

برگزاری کنفرانس هفتگی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-14:12

کنفرانس هفتگی با موضوع زخم پپتیک در روز چهارشنبه مورخ 14  آذر در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی 8:20 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکارخانم دکتر خدادوستان

رويداد پژوهش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/14-11:18

برگزاری جلسه شورای دستیاری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-14:46

جلسه شورای دستیاری گروه داخلی امروز دوشنبه مورخ 12 آذر از ساعت 7:30 الی 9 تشکیل گردید.

موضوعات جلسه:

1- فعالیتهای آموزشی انجام شده در حیطه دستیاری در سال تحصیلی 97-96

2- امور مربوط  به برگزاری آزمون دستیاری

حاضرین: خانمها دکتر امید (معاون محترم مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی)-دکتر مهرزاد سلماسی (مسئول برگزاری آزمون)-دکتر الهام رئوفی (عضو شورای دستیاری گروه  -دکتر مهسا خدادوستان (عضو شورای دستیاری گروه )دکتر صیرفیان-(عضو شورای دستیاری گروه )

كلينيك مقاله

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-9:54

در خصوص سامانه پژوهشیار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-11:11

بسته آينده نگاري و ظرفيت سازي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/11-10:10

فراخوان هفتم طرح های تحقیقاتی موسسه ملی توسعه تحقیقات ( نیماد )

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-15:59

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir