اخبار گروه داخلی

فراخوان گرنت مشترك نيماد با وزارت فدرال آموزش و پژوهش آلمان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/08-10:39

ارسال سومین شماره نشریه دانش سلامت و دین

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/10/06-8:50

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-10:25

کلاس با موضوع  لوسمی حاد در روز شنبه مورخ  1 دی ماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقای دکتر شریفی

فراخوان مشترك وزارت علوم با وزارت آموزش و پژوهش آلمان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/04-9:19

رای صادره نودمین نشست شورای اموزش پزشکی و تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/03-12:21

فراخوان دومین کنگره تخصصی پزشکی اجتماعی - 27 لغایت 28 بهمن ماه 1397

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-17:55

برگزاری ششمین همایش ملی سلامت معنوی در تاریخ 2 و 3 اسفند ماه سال جاری در شهر مقدس قم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-17:38

درخواست مرخصي بدون حقوق

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-12:18

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir