اخبار گروه داخلی

فرايند تصويب پروپوزال

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/01-10:24

اعلام منابع آزمون های ارتقاء گواهینامه و دانشنامه تخصصی 1398

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/28-16:21

کنگره بین المللی سرطانهای شایع دستگاه گوارش

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-16:53

چهارمین کنگره مداخلات پیچیده قلبی و یازدهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه1

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/27-16:30

هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی توسط شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی در تاریخ 4 و 5 اردیبهشت ماه سال 1398

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-13:08

دعوت جهت ارسال آثار و شرکت در برنامه بانی شو

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:49

تصمیمات اتخاذ شده در کنگره کشوری جذام

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-13:23

حذف گروه 2 از پروتکل درمانی بیماری سل

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/09/25-12:13

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir