اخبار گروه داخلی

قابل توجه کارورزان بهار 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/05-12:36

با تبریک سال نو و امید موفقیت و بهروزی برای کارورزان محترمی که در بهار 1398 بخش داخلی را سپری می کنند.

برای شروع عضویت در سامانه پایش و ارزیابی کارورزان که اساس نمره دهی و ارزیابی محسوب می شود به سامانه به آدرس: 

medicalportfolio.ir وارد شوید.

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/26-10:34

کلاس با موضوع داروهای کموتراپی روز دوشنبه مورخ 13 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

مدرس: آقای دکتر یاسر صالحی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/26-10:27

کلاس با موضوع ACLS روز یکشنبه مورخ 19 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب اقای دکتر نعمت الهی

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/26-10:29

کلاس با موضوع  تست های مربوط به آدرنال روز شنبه مورخ 18 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

برگزاري كارگاه آموزش در بخشهاي بستري همراه با صدور گواهي توانمندسازي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-11:11

برگزاری کنفرانس دیابت در بارداری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-9:07

کنفرانس دیابت در بارداری روز چهارشنبه مورخ 15 اسفند  ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی 8:30جهت دستیاران  -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: سرکار خانم دکتر مریم حیدرپور

غربالگری بیماری مزمن کلیه در اصفهان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/01/26-10:50

برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-15:37

کلاس با موضوع آمیلائیدوز روز شنبه مورخ 11 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقا ی دکتر مهران شریفی

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir