اخبار گروه داخلی

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/05-11:47
بخش فوق تخصصی نفرولوژی /sites/default/files/users/dakheli/8.12.96%20n.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی /sites/default/files/users/dakheli/9.12.96%20r.pdf
بخش تخصصی جنرال /sites/default/files/users/dakheli/9.12.96.pdf

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/23-12:16
بخش فوق تخصصی غدد /sites/default/files/users/dakheli/24.11.96%20e.pdf
بخش فوق تخصصی گوارش /sites/default/files/users/dakheli/24.11.96%20g.pdf
بخش فوق تخصصی ریه /sites/default/files/users/dakheli/23.11.96.pdf

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصصی و تخصصی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-9:58
بخش فوق تخصصی گوارش /sites/default/files/users/dakheli/17.11.96%20g.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی /sites/default/files/users/dakheli/17.11.96%20r.pdf
بخش فوق تخصصی غدد

کنفرانسهای هفتگی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/05-13:08
بخش جنرال مرکز الزهراء (س) /sites/default/files/users/dakheli/11.11.96.pdf
بخش نفرولوژی مرکز الزهراء (س) /sites/default/files/users/dakheli/10.11.96.pdf
بخش گوارش مرکز الزهراء (س)

تاریخ برگزاری امتحانات کارآموزان داخلی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/05-7:21

امتحانات دانشجویان دوره کارآموزان داخلی بهمن 96 گروه بیماریهای داخلی به شرح زیر انجام می شود:

امتحان کتبی 2 واحد ساعت 12 روز شنبه 8 اردیبهشت 1397 در محل دانشکده پزشکی

امتحان 2/5 واحد روز ساعت 12 دو شنبه 10 اردیبهشت 1397 در محل دانشکده پزشکی

امتحان OSCE از ساعت 8 روز سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 در محل مرکز آموزش مهارتهای بالینی

کلیه دانشجویان این دوره موظفند حداقل نیم ساعت قبل از شروع امتحان در محل برگزاری حضور داشته باشند

برنامه درسی دانشجویان کارآموزی داخلی بهمن 96

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/03-12:36

دانشجویان دوره کارآموزی داخلی بهمن 96 گروه داخلی می توانند برنامه راندهای آموزشی و کلاسهای اپروچ خود را در قسمت برنامه های آموزشی - تئوری - کارآموزی 1 - برنامه درسی این درگاه مشاهده فرمایند.

همچنین طرح دوره آموزشی بخش ریه در این قسمت قابل دسترسی است. 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir