اخبار گروه داخلی

همایش آموزش پزشکی AMEE1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-9:18

غیر اخلاقی بودن پیشنهاد دریافت وجه در ازاء ارجاع به مقالات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/24-8:55

نامه به کلیه واحدهای دانشگاه درمورد نحوه و شرایط پذیرش دانشجویان سایر دانشگاهها برای استفاده از عرصه های آموزشی دانشگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-10:08

راه اندازی پست الکترونیک جدید دانشگاه(دانشکده پزشکی)

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/22-15:08

توزیع رایگان داروی تنوفاویر در داروخانه های سجاد و الزهرا

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-14:37

سانس استخر ویژه هیات علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-13:24

در خصوص درخواست پلاکت های تزریقی و پلاکت آفرزیس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-9:00

اصلاحيه آئين نامه استخدامي اعضاي هيات علمي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/20-10:50

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir