اخبار گروه داخلی

کنفرانس CPC

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/30-15:21

کنفرانس CPC گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 30 بهمن 1398 در تالار محسن  از ساعت 7:30الی8:30جهت دستیاران -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه جناب آقایان و خانمها:

دکتر مقتدری- دکتر درخشنده-دکتر محمد جعفری-دکتر الهام رئوفی-دکتر مرجان گلشنی

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-9:57

کلاس  دیابت روز چهارشنبه مورخ  23 بهمن در  کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس" خانم دکتر صالحی دوست 

برگزاری کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/11/26-9:52

کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 16 بهمن ماه 1398 در تالار محسن از ساعت 7:30الی8:30جهت دستیاران -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه

جناب آقایان و خانمها:

دکترالهام رئوفی-دکتر مرجان گلشنی- دکتر پیمان ادیبی- دکتر حمید توکلی

برنامه آزمون mini CEX بهمن 98

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/03-14:40

برگزاری کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/02-5:54

کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 2  بهمن ماه 1398 در تالار محسن از ساعت 7:30الی8:30جهت دستیاران -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه

جناب آقایان و خانمها:

دکتر مقتدری- دکتر معین زاده-دکتر فاطمی-دکتر موسوی- دکتر رئوفی-دکتر پاکزاد-دکتر حاجی غلامی-دکتر متین فر

برگزاری کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/25-6:41

کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 25 دیماه 1398 در کلاس شماره 1  از ساعت 7:30الی8:30جهت دستیاران -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه( اساتید گروههای غدد-تغذیه- داروسازی )

جناب آقایان و خانمها:

دکتر مقتدری- دکتر شعربافچی- دکترراحله سادات سجاد- -دکتر سلطانی- دکتر مژگان کریمی فر-دکتر پروانه صانعی-د کتر امانی

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/24-14:12

کلاس آموزش  نحوه امتحان mini CEX روز دوشنبه مورخ 23 دیماه در  کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران گروه داخلی برگزار گردید.

مدرسان: سرکار خانم  ها :

دکتر شهرزاد شهیدی- دکتر فرزانه اشرفی 

برگزاری کلاس دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/10/24-14:13

کلاس  دیابت درمان -دارویی روز چهارشنبه مورخ  18 دیماه در  کلاس شماره 1  از ساعت 12:30 الی 2جهت دستیاران گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس"جناب آقای دکتر حسن رضوانیان 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir