اخبار گروه داخلی

سامانه کارپوشه کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/18-9:36

کارورزان محترم گروه داخلی موظفند نرم افزار کارپوشه را از دفتر گروه تهیه و نصب نمایند. لازم به تذکر است که پایش عملکرد کارورزان بر اساس این نرم افزار از اول اردیبهشت 1397 انجام می گردد. همچنین برای ورود به نرم افزار می توانید از طریق سایت medicalportfolio.ir مراجعه فرمایید. برای تآیید عضویت کارورزان تکمیل تمام اطلاعات خواسته شده الزامی است.

برنامه شوراهای گروه داخلی در سال 1397

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/04-7:23

تغییر زمان برگزاری امتحان OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/04-6:59

دستیاران محترم توجه داشته باشند زمان امتحان OSCE از تاریخ 22 فروردین به 27 فروردین تغییر کرده است خواهشمند است از ساعت 7:45 در محل برگزاری امتحان واقع در مرکز آموزش مهارتهای بالینی حضور داشته باشید. درهای محل امتحان رأس ساعت 8 بسته خواهد شد.

تبریک سال نو

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/03/14-10:59

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/03/10-7:49
بخش فوق تخصصی ریه /sites/default/files/users/dakheli/21.12.96.pdf
بخش فوق تخصصی نفرولوژی /sites/default/files/users/dakheli/22.12.96%20n.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی

کنفرانسهای بخشهای فوق تخصص و تخصصی

تاریخ ایجاد شنبه,2018/03/10-7:49
بخش فوق تخصصی غدد /sites/default/files/users/dakheli/15.12.96%20e.pdf
بخش فوق تخصصی ریه /sites/default/files/users/dakheli/14.12.96.pdf
بخش فوق تخصصی روماتولوژی /sites/default/files/users/dakheli/16.12.96%20r.pdf

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه داخلی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir