کنفرانسهای هفتگی گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/05-13:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
بخش جنرال مرکز الزهراء (س) /sites/default/files/users/dakheli/11.11.96.pdf
بخش نفرولوژی مرکز الزهراء (س) /sites/default/files/users/dakheli/10.11.96.pdf
بخش گوارش مرکز الزهراء (س) /sites/default/files/users/dakheli/10.11.96_0.pdf
بخش ریه مرکز خورشید /sites/default/files/users/dakheli/9.11.96.pdf
بخش روماتولوژی مرکز الزهراء (س) /sites/default/files/users/dakheli/11.11.96_0.pdf
بخش غدد مرکز الزهراء (س)  

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir