کلاسهای نظری کارورزان تابستان 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/17-13:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاسهای نظری کارورزان تابستان 96  روزهای پنجشنبه از ساعت 7:30 تا 11 در کلاس 15 دانشکده پزشکی برگزار می شود. شروع کلاسها از تاریخ 8/4/96 و پایان آن در تاریخ 23/6/96 خواهد بود. برنامه کلاسها را می توانید از گزینه برنامه آموزشی/ تئوری/ کارورزی/ برنامه آموشی همین درگاه دریافت کنید. شرکت کارورزان در این کلاسها الزامی و غایبین مشمول ماده های 19 تا 21 آیین نامه آموزشی دروه کارورزی می شوند. هرگونه تغییر در زمان یا مکان کلاسها به نماینده دوره اعلام خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir