کارگاه شروع دوره کارآموزان داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/20-14:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه شروع دوره کارآموزان داخلی یک روز یکشنبه اول بهمن ماه 1396 در محل سالن محسن (ع) مرکز آموزشی و درمانی الزهراء (س) برگزار می شود. شرکت کلیه کارآموزان این دوره در این کارگاه الزامی است.

 

برنامه جلسه

سخنران

ساعت

خوشآمدگویی مدیر گروه

دکتر بیژن ایرج

8 تا 8:15

آشنایی با برنامه‌های آموزشی دوره، قوانین آموزشی و چگونگی ارزشیابی در دوره

دکتر مرجان گلشنی

8:15 تا 8:45

اصول ایمنی در محیط بیمارستانی

دکتر کتایون طائری

8:45 تا 9:45

اصول پایبندی به اخلاق و رفتار حرفه ای

دکتر شهرزاد شهیدی

9:45 تا 10:45

اصول پرونده نویسی

دکتر مرجان گلشنی

10:45 تا 11:45

چگونگی آموزش کارآموزان در بخش قلب

دکتر اعظم سلیمانی

11:45 تا 12:15

پاسخگویی به سؤالات دانشجویان

دکتر مرجان گلشنی

12:15 تا 12:30

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir