کارگاه اورژانسهای داخلی دستیاران سال اول

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/07/03-7:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه آموزش اورژانسهای بخشهای فوق تخصصی و تخصصی گروه بیماریهای داخلی در روزهای پنجشنبه ششم و سیزدهم مهر ماه در محل تالار هشت گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود. حضور کلیه دستیاران سال اول اعم از داخلی، قلب و عروق، عفوی و رادیوانکولوژی در این کارگاه الزامی است.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir