شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/07/16-13:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه روز یک شنبه 30 مهر ماه 1396 برگزار می شود. دستیاران تخصصی و فوق تخصصی گروه و نیز کارورزانی که پروپوزال خود را با گروه داخلی گرفته اند حداکثر تا تاریخ 25 مهر مهلت ارسال پروپروزال به دفتر گروه دارند. جلسه بعدی شورای پژوهشی روز یکشنبه 28 آبان ماه برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir