شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه روز یک شنبه 29 امرداد ماه 96 در محل سالن شورای گروه تشکیل می شود. دستیاران و دانشجویان تا روز چهارشنبه 25 امرداد ماه مهلت دارند تا پروپوزالهای خود را به دفتر گروه تحویل دهند. جلسه بعدی شورای پژوهشی روز یک شنبه 26 شهریور ماه تشکیل خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir