شروع دوره آموزشی کارورزان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/04-11:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه کارورزان گروه داخلی

بدینوسیله به اطلاع میرساند شروع دوره آموزشی  از 98/7/1 می باشد و کارورزان موظفند در سامانه پایش ارزشیابی کارورزان عضو شده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند.

آدرس سایت:

medicalportfolio.ir

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir