شروع دوره آموزشی دانشجویان گروه داخلی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/04-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دانشجویان گروه داخلی

بدینوسیله به اطلاع میرساند شروع دوره آموزشی  دانشجویان   از 98/7/1 می باشد و دانشجویان موظفند طبق برنامه اعلام شده گروه در بخشها حضور یابند

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir