سامانه کارپوشه کارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/29-9:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارورزان محترم گروه داخلی موظفند نرم افزار کارپوشه را از دفتر گروه تهیه و نصب نمایند. لازم به تذکر است که پایش عملکرد کارورزان بر اساس این نرم افزار از اول اردیبهشت 1397 انجام می گردد. همچنین برای ورود به نرم افزار می توانید از طریق سایت medicalportfolio.ir مراجعه فرمایید. برای تآیید عضویت کارورزان تکمیل تمام اطلاعات خواسته شده الزامی است.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir