جلسه شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای عمومی گروه روز دوشنبه 30/5/96 رأس ساعت 7:30 در محل تالار هشت  گوش دانشکده پزشکی برگزار می شود. خواهشمند است بگونه ای برنامه ریزی فرمایید که رأس ساعت مقرر در محل برگزاری حضور حتمی داشته باشید.

تصویر: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir