تغییر زمان برگزاری امتحان OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/15-6:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران محترم توجه داشته باشند زمان امتحان OSCE از تاریخ 22 فروردین به 27 فروردین تغییر کرده است خواهشمند است از ساعت 7:45 در محل برگزاری امتحان واقع در مرکز آموزش مهارتهای بالینی حضور داشته باشید. درهای محل امتحان رأس ساعت 8 بسته خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir