تعريف حساب كاربري vpn جهت اعضاي هيات علمي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/13-10:16

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir