برگزاری کنفرانس دیابت در بارداری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کنفرانس دیابت در بارداری روز چهارشنبه مورخ 15 اسفند  ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی 8:30جهت دستیاران  -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

مدرس: سرکار خانم دکتر مریم حیدرپور

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir