برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/13-5:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس با موضوع  داروهای خوراکی دیابت  روز شنبه مورخ11 خرداد  1398در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir