برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/29-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس با موضوع  داروهای دیابت  روز شنبه مورخ28 اردیبهشت 1398در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : سرکار خانم دکتر سجاد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir