برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/02/26-10:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس با موضوع نارسایی قلب روز چهارشنبه مورخ 25اردیبهشت 1398 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب اقای دکتر  شفیعی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir