برگزاری کلاس دستیاران

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-15:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کلاس با موضوع آمیلائیدوز روز شنبه مورخ 11 اسفندماه 1397 در کلاس شماره یک مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 12:30الی 14 جهت دستیاران برگزار گردید.

استاد : جناب آقا ی دکتر مهران شریفی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir