برگزاری شورای پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-8:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه شورای پژوهشی گروه روز یکشنبه 6 خرداد ماه برگزار می شود دستیاران فوق تخصصی و تخصصی و کارورزان حداکثر تا روز شنبه 5 خرداد می توانند پروپوزال پایان نامه خود را به دفتر گروه تحویل نمایند. جلسه بعدی شورای پژوهشی در تاریخ یکشنبه 3 تیر ماه برگزار می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir